Directorio Telefónico

Directorio telefónico

Ayuntamiento 
Teléfono: 954164544
Fax: 954161609

OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor)
Teléfono: 954164544 - Ext. 44258
Fax: 954161609

Oficina de atención a la dependencia
Teléfono: 954161707 / 954162252
Fax: 954161674

Oficina de atención vecinal
Teléfono Gratuito: 900150518 
Teléfono: 954164544 - Ext. 44329
Fax: 954161609

Centro Cívico y Social
Teléfono: 954161311
Fax: 954161235

Centro Adultos
Teléfono: 954169093
Fax: 954165430

Centro Logístico
Teléfono: 607546659
Fax: 954160494

Casa de la Cultura
Teléfono: 954164816
Fax: 954163954 

Biblioteca
Teléfono: 954164360

Bienestar Social
Teléfono: 954161707
Fax: 954161674

Gabinete de Prensa
Teléfono: 954164544 
Fax: 954161609

Polideportivo Municipal (Casco Antiguo)
Teléfono: 954162580
Fax: 954164527

Pabellón Deportes
Teléfono: 954169283

Piscina Cubierta Municipal
Teléfono: 954162887

Polideportivo Nueva Sevilla
Teléfono: 954164176

Punto Limpio
Teléfono: 674181810

Jefatura de Policía Local
Teléfono: 092 / 954164151
Fax: 944161331

Unidad de Estancia Diurna
Teléfono: 954160521

Hogras de Pensionistas:

  • Colón: 954161111
  • Quevedo: 954162622

Escuela Infantil
Teléfono: 674043764